Tandläkarskräck Malmö

Patienter med tandläkarskräck

Tandläkarskräck är ett mycket vanligt besvär som drabbar många människor. Det är vanligt hos både barn och vuxna och beskrivs som en rädsla som uppstår inför tandläkarbesök och som orsakar ångest.

Att gå till tandläkaren förknippas med denna rädsla och kan vara så pass allvarligt att patienter undviker att söka tandvård, trots att de kan lida av tandproblem som behöver undersökas eller behandlas av tandläkare. Forskning visar att i Sverige är det ca 5-10 av befolkningen som undviker tandläkare på grund av sin tandläkarskräck.

tandläkarskräck malmö

Vanligt med tandläkarskräck

Att patienter upplever rädsla, oro och ångest inför ett besök hos tandläkaren är vanligare än du tror. Vi på Tandläkare Salbert har mycket kunskap kring detta och arbetar på ett sätt som har i syfte att minska besvären för patienten. Vi ser till att alltid ha ett så bra bemötande som möjligt som lugnar ner patienten redan från start. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska känna dig trygg hos oss!

Orsaker till tandläkarskräck

Tandläkarskräck kan bero på många olika faktorer. Det kan exempelvis vara att patienten har en dålig erfarenhet från tidigare tandläkarbesök, vilket gör att oro skapas vid varje besök hos tandläkaren. Tandläkarskräck kan också bero på att man är rädd för att uppleva smärta eller obehag när man är hos tandläkaren och ska behandla sina tänder.

En annan orsak som kan påverka kan också vara att man är rädd för nålar. Då kan man känna obehag inför ett besök för att man exempelvis är rädd för att  behandla med smärtlindring. En rädsla för nålar bidrar till att patienter med tandläkarskräck ofta undviker att utsätta sig för tandbehandlingar.

Samtal med tandläkare om din tandläkarskräck

Övervinn din tandläkarskräck

Det är inte ovanligt att känna rädsla inför en tandbehandling. Det är däremot mycket viktigt att framföra det så att din tandläkare är informerad om detta.

En öppen kommunikation om din tandläkarskräck resulterar till att du känner lugn redan i början av behandlingen. Detta underlättar även resterande moment i ditt tandläkarbesök. Genom att tala om hur du känner kan tandläkaren sedan arbeta utifrån det som känns bäst för dig som patient.

Våra metoder för att minska din oro

Vi i vår klinik är väl medvetna om tandläkarskräck och har utvecklat olika metoder för att hjälpa patienter att hantera sin rädsla under sina besök hos oss. Under din behandling arbetar vi på ett sätt som underlättar för dig och dina behov.

Information

För att minska din rädsla och ångest informerar vi dig genom varje steg i behandlingen. Vi förklarar alla moment och hur vi går tillväga med behandlingen. Om du som patient upplever att du känner minsta oro eller ångest under behandlingen, avbryter vi direkt och fortsätter först när du känner dig lugn och redo.

Kommunikation

Våra patienter är lika mycket delaktiga under sina behandlingar som vi som utför behandlingen är. De får möjlighet att ställa frågor, ge feedback och ha synpunkter under varje steg. Oavsett vilken typ av behandling som utförs är vårt jobb att hjälpa dig och det är naturligtvis du som patient som ska bestämma hur du vill gå tillväga.

Lugn miljö

Vi arbetar i en lugn och stressfri miljö och tänker alltid på patientens bästa. Vår erfarna personal värdesätter patientens trygghet och visar stöd och medkänsla under hela behandlingen.

Lugnande medel vid tandläkarskräck

För mer allvarliga fall av tandläkarskräck kan tandläkaren också använda sig av olika medel för smärtlindring och lugnande för att minska obehag under behandlingen. Lugnande medel gör patienter avslappnade och tas i syfte för att minska rädslan och ångesten inför besöket.

Innan man bestämmer sig för att ta lugnande läkemedel inför tandläkarbesöket, är det viktigt att informera din tandläkare för att i förväg utesluta eventuella interaktioner.

Anestesi

Om inget av metoderna ovan hjälper mot tandläkarskräck kan våra patienter erbjudas tandvård under narkos. Utöver anestesi, kan loalbedövning och lustgas också användas.

Precis som vid lugnande läkemedel är varken narkos, lokalbedövning eller lustgas en långsiktig lösning för att övervinna tandvårdsrädslan.

Tandläkarskräck Malmö

Vad kan jag själv göra för min tandläkarskräck?

Här lite knep på vad du själv kan göra för att övervinna din ångest och rädsla inför ett tandläkarbesök.

Kartlägga din ångest

Det är bra att lista dina känslor och specifika rädslor du har angående tandläkarbesök. Det kan vara enklare för dig att kanske skriva ner dem på ett papper och sedan förklara för tandläkaren exakt hur du känner. Detta kan vara ett bra hjälpmedel för att identifiera orsaker till din ångest och tillsammans med tandläkare hitta en lösning utifrån det. 

Göra avkopplingsövningar

För att hålla dig lugn under behandlingen kan det vara bra att göra avkopplingsövningar. Genom kontrollerad andning når du en muskulär avslappning vilket i sin tur även sänker pulsen.

Använda dig av distraktioner

En metod som fungerar för patienter med tandläkarskräck är att de får spela lugn musik eller lyssna på en ljudbok som de själva tycker om. Många upplever också att användning av stressboll är hjälper under behandlingen.

Ta med sällskap

Det kan kännas bättre för dig att ta med en nära vän eller familj till besöket. Att ha någon du känner göra dig sällskap kan ge trygghet vilket eventuellt kan minska din ångest och tandläkarskräck.

Sök professionell hjälp

Om inget annat hjälper kan det vara bra att överväga hjälp från en psykolog angående dina besvär. Psykologer är specialiserade inom många sorters fobier, inklusive tandläkarskräck.

Nöjd kund efter besök hos tandläkare

Kontinuerliga kontrollbesök är bra för dig

Om patienter med tandvårdsrädsla väljer att inte gå till tandläkaren blir det svårt att bibehålla en god tandhälsa och munhygien. Det är därför bra för dig att vända dig till din tandläkare i Malmö för årliga kontrollbesök och även för andra tandproblem som kan uppstå.

Genom att gå på regelbundna undersökningar hos tandläkaren kan man se till att förebygga tandproblem eller behandla möjliga risker för tandsjukdomar innan de blir för stora.

Vi värdesätter din trygghet och ditt välmående. Låt inte din tandläkarskräck komma i vägen för dig och friska tänder!

Boka tid hos oss redan idag!